sach.bg» Приложения» Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Колко ще струва вграждането на централна прахопочистваща система?
Централната вакуумна прахопочистваща система определено не е луксозна стока. Тя е практична и достъпна по цена система. Цената зависи от броя на необходимите клапан-розетки, както и от мощността на вакуумния агрегат.
Свържете се с нас, за да Ви препоръчаме най-подходящото за Вас решение и да определим приблизителната цена.
 
Кога централната вакуумна система може да бъде инсталирана?
Инсталирането на системата е препоръчително да се извърши на етапа на грубия строеж или при основния ремонт на сградата.
Ние разглеждаме всеки проект конкректно, така че, моля да ни изпратите информация за Вашия обект, за да оценим възможността и момента за вграждане на системата.

Каква трябва да е мощноста на вакуумния агрегат?
Мощността на вакуумния агрегат се определя от броя на всмукателните клапани и от големината и разположението на инсталацията.
Ние се стремим да оптимизираме тези променливи и да адаптираме системата към специфичните изисквания на Вашия обект, за да получите максимална полза от нея при възможно най-ниска цена
 
Защо не се използват повече всмукателни клапани и по-къси маркучи?
Всяка инсталация изисква оптимален брой всмукателни клапани. Те се разполагат така, че чрез 8 - 10 метров маркуч да се обслужват всички зони на обекта. Използването на по-къс маркуч и повече всмукателните клапани не се препоръчва, защото по този начин радиусът на действие ще бъде силно ограничен, потребителят ще трябва често да пренася, включва и изключва маркуча, а от друга страна оскъпява инсталацията.

Възможно ли е насекоми да влязат в системата?
Това не е възможно, тъй като мрежата от тръбопроводи е плътно затворена.

Може ли тръбната мрежа да се запуши?
Тръбната мрежа се изгражда от антистатични тръби, както и с дъги и колена с голям радиус, които не образуват ръбове при съединяването си. Важно е да се отбележи, че тръбите са с по-голям диаметър (петдесет и един милиметра) от гъвкавия маркуч (32 mm). Ето защо вероятността да се запуши участък от тръбната мрежа е практически изключена.
Ако някога случайно мрежата се запуши, препоръчваме Ви да се свържете с нас.

Къде е най-подходящото място за монтиране на агрегата?
За еднофамилна къща най-доброто място за монтиране на агрегата е котелно помещение, перално помещение, гараж или мазе. За апартамент най-доброто място е в сервизно помещение, в кухненски шкаф или на балкона.
Можете да се консултирате се с нас, за да Ви предложим най-доброто решение за Вашия дом.

Безопасна ли е системата? Има ли риск от токов удар?
Централните вакуумни прахопочистващи системи са напълно безопасни за обитателите на сградата. Системата се управлява чрез ток с ниско напрежение, така че няма риск от токов удар.

Може ли агрегатът на централната вакуумна прахопочистваща система да бъде инсталиран в котелно помещение?
Това е напълно възможно. Както всеки друг уред в домовете Ви, агрегатът на централната прахопочистваща система е произведен по стандартите за безопасност. Той не може да въздейства на останалите уреди в помещението, където е монтиран.

Трябва ли периодично да се почиства тръбната мрежа?
Това не е необходимо, тъй като праха смесен с въздуха се предвижва с голяма скорост в тръбната мрежа, което не позволява утаяването му по стените. Въпреки това е възможно почистването на тръбите чрез пускането в системата на създадени за тази цел гумени топки.

Възможно ли е почистването на гипс и строителни отпадъци с централна прахопочистваща система?
Определено не е възможно! Централните вакуумни прахопочистващи системи не са проектирани да почистват строителни отпадъци. Трябва да се има в предвид, че много от материалите, използвани в строителството (гипс, цимент и др.) са съставени от много фини частици, които могат да преминат през филтрите директно към двигателя. Това намалява ефективността и живота на електромотора.

Възможно ли е почистването на счупени стъкла?
По принцип е възможно, но трябва да се внимава да не се засмукват парчета, които могат да задръстят тръбната мрежа.

Възможно ли е засмукването на вода?
Централната прахопочистваща система е проектирана да засмуква течности и потенциално запалими материали, като гореща пепел. За тази цел, трябва винаги да използвате нашия сепаратор за пепел и течности! По този начин централната прахопочистваща система може да засмуква течност и пепел без проблеми в тръбната мрежа.

Може ли да се почистват открити балкони и градини?
Това не го препоръчваме, тъй като е възможно навлизане на влага в централната прахопочистваща система. За целта, трябва винаги да използвате нашия сепаратор за пепел и течности.

Когато системата работи, може ли да се използва като въздушен инжектор?
Това не е възможно, тък като централна вакуумна система е проектирана да работи само на засмукване.

Колко често препоръчвате да се подменя филтърът?
При агрегатите, предоставящи функцията за контрол на поддръжката, трябва да се следи индикацията на дисплея. За другите, които нямат тази опция, в зависимост от нивото на употреба, ние препоръчваме изпразване на контейнера за прах на всеки два месеца, а смяната на филтъра на всеки шест месеца.

Може ли да се използва повече от една розетка едновременно?
Само в случаите, когато е предвидено на етап проектиране е възможна употребата на повече от една розетка. Във всички останали случаи не е възможно.

Пълен контейнер.

Проверете дали свети светлинният индикатор за контейнера или за торбичката за прах (за модели, включващи тази функция). Изключете агрегата от контакта и следвайте инструкциите за изпразване на контейнера или за подмяна на торбичката за прах (в зависимост от модела).

Задръстен филтър.
Проверете дали свети светлинният индикатор за филтъра (за модели, включващи тази функция). Изключете агрегата от контакта и следвайте инструкциите за подмяна или почистване на филтъра.

Прегряване на мотора.
В случай на активиране на термичната защита: изключете агрегата от контакта и изчакайте 30 минути преди да включите уреда отново (за всички модели, предлагащи термична защита).
В случай, че агрегатът няма термична защита, можете да се свържете с нас.

Прекъсване на контролния кабел.
Възможно е прекъсване на контролния кабел за стартиране на агрегата.
В случай, че не можете да стартирате системата, свържете се с нас.

Проблем с централния агрегат.
При неправилно функциониране на агрегата е възможна повреда в контролната платка или мотора.
В такъв случай, изключете агрегата от контакта и се свържете с нас.

Една розетка не работи.
Възможно е прекъсване на контролния кабел или повреда на микро-ключа на розетката.
В случай, че не можете да отстраните повредата, свържете се с нас.

Запушване на маркуча.
Възможно е запушване или задръстване на маркуча.
Опитайте се да го отпушите, ако не успявате, необходимо е да ни се обадите.

Агрегатът продължава да работи след изваждане на маркуча от розетката.
Възможно е късо съединение в контролния кабел на системата.
В случай на този проблем, изключете агрегата от контакта и се свържете с нас.